معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

 

علاقه مندان به شرکت در سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری می توانند فرآیند خود را به آدرس زیر ارسال نمایند.

مهلت ارسال فرآیند ها 1398/7/30

جهت اطلاعات بیشتر با شماره 53316309 و یا داخلی 211 تماس حاصل فرمائید و یا به سایت edc.fums.ac.ir مراجعه نمائید.

حیطه های جشنواره:

1-  ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیئت علمی، برنامه)

2- یاددهی-یادگیری

3- تدوین و بازنگری برنامه آموزشی

4- مدیریت و رهبری آموزشی

5- طراحی و تولید محصولات آموزشی

6-  یادگیری الکترونیکی

فرآیندهای برتر به مرحله کشوری راه خواهند یافت و فرآیندهای منتخب دانشگاهی مورد تقدیر قرار می گیرند.