معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

 

جلسه وبینار کشوری دانش پژوهی در آینه ی ارتقای اعضای هیات علمی با حضور معاون محترم آموزشی آقای دکتر غلامپور، مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فسا (سرکار خانم دکتر شهناز کریمی) و اعضای محترم کمیته ی منتخب ارتقا و کمیته ی دانش پژوهی در تاریخ 14/07/1398 در دفتر معاونت آموزشی برگزار گردید..

در این جلسه آقای دکتر حسینی (رئیس محترم امور هیات علمی وزارت) و آقای دکتر میرزازاده (مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت) به شرح نقش دانش پژوهی در ارتقاء اعضای هیات علمی و شیوه نامه ی ارتقاء بر مبنای دانش پژوهی آموزشی پرداختند و سپس به سوالات شرکت کنندگان در وبینار پاسخ داد.