معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

اخذ مجوز پذیرش اولین دوره مقطع دکتری تخصصی دانشگاه از سوی وزارت بهداشت را به کلیه هیات رئیسه دانشگاه، اساتید محترم، پرسنل خدوم و دانشجویان گرامی تبریک عرض می نماییم. دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال تحصیلی جاری موفق به پذیرش دانشجویان دکتری تخصصی در رشته مهندسی بافت گردید.