معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

 

جلسه هم انديشي كارگروه تخصصي بسته بين المللي سازي آموزش علوم پزشكي روز دوشنبه مورخ 97/11/1 در سالن نحوي دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه که با حضور اعضای محترم کارگروه تخصصی بین المللی سازی برگزار شد، برنامه راهبردي واحد امور بين الملل دانشگاه بررسی و بحث و تبادل نظردر مورد اجزاي برنامه عملياتي واحد امور بين الملل دانشگاه انجام شد.