معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

 

در تاریخ 27 آبان ماه کارگاه آموزشی- فرهنگی، از سری کارگاه­های توانمندسازی "اساتید مشاور" دانشگاه علوم پزشکی فسا، در سالن نحوی برگزار گردید.

در بخش اول کارگاه آخرین نسخه آیین­ نامه آموزشی دوره دکتری عمومی مصوب1396/05/01  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط دکتر اوصانلو مرور شد. مباحثی نظیر معرفی انواع دروس به لحاظ محتوی و شیوه تدریس و تعداد ساعات مقرر برای انواع دروس ارایه گردید. ارایه معیارهای سه گانه افت تحصیلی و قوانین مربوط به حذف و اضافه، حذف اضطراری، مرخصی تحصیلی و نیز شرایط گرفتن انتقال و یا مهمانی عمده مطالبی بود که در بخش میانی کارگاه بیان شد. نهایتا شرایط اخذ و انجام پایان­نامه و فارغ التحصیلی به طور مختصر مرور شد.

بخش دوم کارگاه توسط سرکار خانم خالقی اداره گردید. ابتدا ارایه شیوه­های مختلف تدریس (استاد محور، دانشجو محور و پژوهش محور) معرفی شد. در بخش دوم مروری بر انواع شیوه­های مشاوره (مستقیم، غیرمستقیم و ترجیحی) انجام شد.