معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

سایر موارد

دستاوردهای ویژه و گزارش عملکرد سالانه دانشکده

دستاوردهای ویژه و گزارش عملکرد سالانه دانشکده                                                                                                                                                                                                            گزارش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی فسا

لیست دوره های کوتاه مدت حرفه ای

لیست دوره های کوتاه مدت حرفه ای کارگاه مقاله نویسی : کارگاه 4 روزه مقاله نویسی پیشرفته توسط استاد برجسته جناب آقای دکتر بهروز آستانه در سالن حکمت 1 برگزار گردید.

برنامه عملیاتی دانشکده

برنامه عملیاتی دانشکده - راه اندازی سایت تحصیلات تکمیلی - تلاش برای راه اندازی و تاسیس رشته جدید - برنامه ریزی جهت تهیه پکیج آموزشی cd ، شامل آیین نامه ها و معرفی گروهها - برگزاری آزمون ارتقا - هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی - هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی ...