معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

شورای تحصیلات تکمیلی

صورت جلسه ها

صورت جلسه ها مصوبات صورت جلسات شورای تحصیلات تکمیلی: در جلسه مورخ 94/5/14 -         مقرر گردید به استناد به ماده 17 آیین نامه دستیاران با هماهنگی گروه درصدی از نمره آزمون ارزیابی به پژوهش اختصاص یابد جلسه مورخ 94/7/7 -         مقرر گردید در برنامه ریزی آموزشی ...

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\edu/images/images%202.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\edu\templates\fums\includes\helper.php on line 29

تقویم جلسات

تقویم جلسات تقویم جلسات شورای تحصیلات تکمیلی

اعضاء شورا

اعضاء شورا   بسم الله الرحمن الرحیم شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مبتنی بر ماده 12-ب-2 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه 684 مورخ 1389/12/10 شورای انقلاب فرهنگی و به منظور ارتقای کیفی و ...