معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معرفی مدیر و کارکنان

 

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 ff6tg6czekk3jd

نام و نام خانوادگی: دکتر کاظم جوانمردی 

سمت اجرایی: مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) / فیزیولوژی

شماره تماس داخلی: 246

 

 

 

اعضا شورای تحصیلات تکمیلی

- دکتر کاظم جوانمردی                              مدیر تحصیلات تکمیلی

- خانم آمنه عسکری زاده                             کارشناس آموزش

- خانم معصومه شکوهی                             کارشناس تحصیلات تکمیلی