معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معرفی رشته ها

 

images

darbare                                                                                                        tarikhche

                   درباره گروه                                                                                                                              تاریخچه گروه 

 

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                        azaie heiat elmi

                                                                                                            معرفی مدیر گروه و اعضای هیات علمی

                                                                                                                                            دکتر محمد حسن مشکی باف

                                                                                                                                             دکتر سام نوروزی

                                                                                                                                            دکتر رضا همایونفر

                                                                                                                                            دکتر بهنوش میلاد پور

                                                                                                                                             دکتر علیرضا توسلی

                                                                                                                                            جواد جمشیدی

barname tosee                                                                                                                                                       liste daneshjoian

برنامه توسعه 5-3 ساله گروه                                                                                                                                                معرفی دانشجویان

                                                                                                                              chideman doros                                                                                                                                                  

                                                                                                                                 چیدمان دروس   

barname                                                                                                                                     korikolom  

                                                                                                                                                                                                                                 کوریکولوم

                                                                                                                         tajhizat    

                                                                                                                                       امکانات آزمایشگاهی