معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

شورای تحصیلات تکمیلی

 markaze moshavereye hamraz

بسم الله الرحمن الرحیم

شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه

شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مبتنی بر ماده 12-ب-2 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه 684 مورخ 1389/12/10 شورای انقلاب فرهنگی و به منظور ارتقای کیفی و کمی برنامه ها و دوره هاي آموزشي تحصيلات تكميلي دانشگاه تشکیل گردیده است تا ضمن نظارت بر حسن اجرای مصوبات و آیین نامه وزارتی و دانشگاهی در راستای فراهم آوردن امكانات لازم در زمينه گسترش و رشته های فعاليتهاي آموزشي مرتبط با تحصيلات تكميلي در سطح دانشگاه و این شورا در کلیه دانشکده ها گام بردارد.

وظايف شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه

همكاري با معاون آموزشي دانشگاه و مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه جهت ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه، تصميمات هيات رئيسه و آيين نامه ها و برنامه هاي مصوب وزارتي

تدوين و پيشنهاد برنامه هاي مختلف آموزشي تحصیلات تکمیلی دانشگاه

پيشنهاد تغييرات لازم در نحوه اجراي برنامه هاي درسي در چهارچوب ضوابط مصوب وزارتی و دانشگاهی

بررسي آيين نامه هاي تحصيلات تكميلي و اظهار نظر در باره آنها

پيشنهاد طرحها و دوره های آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت تحصیلات تکمیلی

بررسی ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد و گسترش رشته های مورد نیاز تحصيلات تكميلي دانشگاه

بررسي و اظهار نظر در باره مسائلي كه توسط معاون آموزشي دانشگاه، مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه یا دیگر مراجع به شورا ارجاع مي شود.

بررسي كيفيت آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه

بررسي پيشنهادات تاسيس رشته ها و دوره هاي تكميلي جديد از دانشکده 

اعضا شورا

- دکتر علی حسینی پور                              معاون آموزشی

- دکتر محمود اصانلو                                مدیر تحصیلات تکمیلی 

- دکتر کاظم جوانمردی                                  عضو شورا

 دکتر شیرین محمودی                 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی و فن آوری نوین

- دکتر محمد حسن مشکی باف                     مدیر گروه بیوشیمی

- دکتر سهراب نجفی پور                               مدیر گروه بیوتکنولوژی

- دکتر محمد مهدی نقی زاده                           دکترای آمار

دکتر آوا حکمت                                          مدیر گروه فیزیولوژی

- دکتر ژیلا فریدونی                                 ریاست دانشکده پرستاری

- دکتر محمد ابراهیم آستانه                         مدیر گروه مهندسی بافت

- دکتر علی قنبری اسد                                  نماینده پژوهشی 

- دکترمهران صیادی                          مدیر گروه بهداشت ایمنی مواد غذایی

- دکتر لیلا نیک روز                         مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری

- لیلا ایرانمنش                                        کارشناس آموزش

- آمنه عسکری                                        کارشناس آموزش

- معصومه شکوهی                        کارشناس تحصیلات تکمیلی