معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

سایر موارد

- راه اندازی سایت تحصیلات تکمیلی

- تلاش برای راه اندازی و تاسیس رشته جدید

- برنامه ریزی جهت تهیه پکیج آموزشی cd ، شامل آیین نامه ها و معرفی گروهها

- برگزاری آزمون ارتقا

- هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی

- هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی شیراز و معرفی دستیاران جهت گذراندن برخی از رشته ها