معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

رسالت و ماموریت

 

رسالت و ماموریت تحصیلات تکمیلی

اداره تحصيلات تكميلي در راستاي توسعه رشته هاي تخصصي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي پي . اچ . دي ، افزايش توانمندي دانشجويان و نيز رشد توليدات علمي ايجاد شده است.

چشم انداز:

 • پیشروی در تولید علم در سطح دانشگاه های تیپ 3
 • برگزارکننده جامع‌ترین دوره‌های تحصیلات تکمیلی با بهره‌گیری از برترین امکانات علمی و پژوهشی در سطح دانشگاه های تیپ 3
 • برخورداری از برجسته‌ترین کادر هیأت علمی در سطح دانشگاه های تیپ 3
 • مجری پیشرفته‌ترین نظام آموزشی در سطح دانشگاه های تیپ 3

ماموریت:

 • رسالت اصلی تحصیلات تکمیلی دانشگاه، تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و کارآمد در عالی‌ترین سطوح علمی است که با انجام اقدامات زیر در جهت تحقق آن گام برمی‌دارد:
 • تقویت کادر هیأت علمی
 • استفاده از منابع علمی روز
 • زمینه‌سازی برای شرکت دانشجویان در مجامع علمی معتبر
 • بهره‌گیری از وسایل کمک آموزشی و امکانات پیشرفته تحقیقاتی
 • بهبود کیفی نظام آموزشی و ارتقای کیفیت دوره‌های آموزشی و پژوهشی
 • ایجاد بستر مناسب برای همکاری‌های علمی و پژوهشی دانشگاه با مراکز صنعتی

استراتژیها:

 • توسعه آموزش علوم پزشکی
 • بهبود و اصلاح فرایندهای آموزشی
 • گسترش و توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی در گروه علوم پایه
 • گسترش همکاری و مشارکت علمی با دانشگاههای داخل و خارج کشور
 • بازنگری در ظرفیت پذیرش دانشجو با توجه به نیازها و پتانسیل جذب و بهره گیری جامعه از آنان
 • تلاش در جهت کاهش افت تحصیلی دانشجویان و بهبود کیفیت آموزش علوم پزشکی و تربیت نیروهای متخصص که ضامن سلامت جامعه می باشند.
 • شرح وظایف:
 • مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی از واحدهای تابعه معاونت آموزشی است که وظایف و مسئولیتهای ذیل را بر عهده دارد:
 • اعمال سیاستهای کلی مصوب وزارت متبوع
 • گسترش و توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی
 • گسترش تعامل بین دانشکده ها و حوزه های ستادی
 • تهیه و تنظیم فرآیندهای آموزشی در مقطع تحصیلات تکمیلی
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی در جهت بهینه سازی انجام امور محوله
 • انعكاس وضعيت تحصيلي دانشجويان به مراجع ذيصلاح طبق مقررات
 • برقراری ارتباط با سایر دانشگاهها از طریق تنظیم تفاهم نامه همکاری آموزشی
 • تشکیل کمیته نقل و انتقالات دانشگاه و تهیه دستور جلسه و صورتجلسات آن
 • نظارت بر امورجاری دانشجویان از جمله ثبت نام، نظام وظیفه و فارغ التحصیلی
 • پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات آموزشی در مقطع تحصیلات تکمیلی
 • معرفی نماینده معاونت آموزشی جهت حضور درجلسهآزمون جامع و دفاع از رساله دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی(PhD)
 • تشکیل جلسلات شورای آموزشی و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه و تهیه دستور جلسات و صورتجلسات و ابلاغ مصوبات جهت اجرا
 • بررسی و تصمیم گیری در مورد اعلامظرفیت پیشنهادی پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه و ارسال آن به وزارت متبوع
 • تهيه گزارش وضعيت تحصيلي دانشجويان جهت طرح در شوراي آموزشي و كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه