معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

تقویم آموزشی و آزمون ها

 

images 2تقویم آزمونها

 آزمون پایان ترم  کارشناسی ارشد پرستاری

 

آزمون پایان ترم کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی