معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

مدیریت امور هیئت علمی

مدیر امور هیات علمی دانشگاه

 news.38

نام و نام خانوادگی: دکتر علی خانی جیحونی

سمت اجرایی: مدیر امور هیات علمی دانشگاه

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت